Original articles in international journals

 

1.  Hildebrand C, Hahn R.  Relation between myelin sheath thickness and axon size in spinal chord white matter of some vertebrate species. J Neurol Sci 1978: 38: 421-434.

2.  Hahn R, Berlin T, Lewenhaupt A. Rapid massive irrigating fluid absorption during transurethral resection of the prostate. Acta Chir Scand 1986: suppl 530: 63-65.

3.  Hahn RG. Influence of variations in blood haemoglobin concentration on the calculation of blood loss and volumetric irrigating fluid balance during transurethral resection of the prostate. Br J Anaesth 1987: 59: 1223-1229.

4.  Hahn RG. A haemoglobin dilution method (HDM) for estimation of blood volume variations during transurethral prostatic surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1987: 31: 572-578.

5.  Hahn RG, Berlin T, Lewenhaupt A. Factors influencing the osmolality and the concentrations of blood haemoglobin and electrolytes during transurethral resection of the prostate. Acta Anaesthesiol Scand 1987: 31: 601-607.

6.  Hahn RG. Decrease in serum potassium concentration during epidural anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1987: 31: 680-683.

7.  Hahn RG. Relations between irrigant absorption rate and hyponatraemia during transurethral resection of the prostate. Acta Anaesthesiol Scand 1988: 32: 53-60.

8.  Hahn R, Berlin T, Lewenhaupt A. Irrigating fluid absorption and blood loss during transurethral resection of the prostate studied by a regular interval monitoring (RIM) method. Scand J Urol Nephrol 1988: 22: 23-30.

9.  Hahn RG. Ethanol monitoring of irrigating fluid absorption in transurethral prostatic surgery. Anesthesiology 1988: 68: 867-873.

10.  Hahn R, Berlin T, Johansson H, Lewenhaupt A. Changes in intravesical pressure during irrigating fluid absorption in transurethral prostatic surgery. Urol Res 1988: 16: 281-285.

11.  Hahn RG. Serum amino acid patterns and toxicity symptoms following the absorption of irrigant containing glycine in transurethral prostatic surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1988: 32: 493-501.

12.  Hahn RG. Hallucination and visual disturbances during transurethral prostatic resection. Intensive Care Med 1988: 14: 668-671.

13.  Hahn RG. Blood volume during transurethral prostatic resection. Acta Anaesthesiol Scand 1988: 32: 629-637.

 

Reviews and Book Chapters

14.  Hahn RG.  Fluid Balance during Transurethral Resection of the Prostate Studied with the Aid of Regular-Interval Monitoring. Thesis, Stockholm 1987.

 

Articles with distribution only in Sweden

15.  Bergström M, von Euler C, Hahn R.  Förgiftning med etylenglykol. Läkartidningen 1979: 76: 3336-3337.

16. Hahn R. Extraneuronal spridning av impulser i centrala nervsystemet och dess korrelation till demenstillstånd. Forskning och Praktik 1979: 4: 71-75.

17. Hahn RG. Premedication with oxazepam in elderly men. Opuscula Medica 1986: 31: 41-42.

 

Educational articles

18.   Hahn R. Stereobilder i anatomiundervisningen. Läkartidningen 1978: 75: 1570-1572.

19.   Hahn R. Stereobilder i anatomiundervisningen. Resultat från försök 1975-77. PU-nämndens Gula Serie Nr 20.  Karolinska institutet 1978.

20.   Hahn R. Nya stereobilder i anatomiundervisningen. Resultat från försök 1980. PU-nämndens Gula Serie Nr 30.  Karolinska institutet 1981.

 

Abstracts

21.    Hahn R, Berlin T, Collste L, Johansson H, Lewenhaupt A.  Vätskebalans under transuretral resektion av prostata. Sv Läkaresällskapets handl 1983: 92: 8: 258.  (ISSN 0349-1722)

22.    Hahn R, Berlin T, Collste L, Johansson H, Lewenhaupt A.  Blodgasförändringar under transuretral prostataresektion. Sv Läkaresällskapets handl 1983: 92: 8: 258.  (ISSN 0349-1722)

23.   Hahn R, Lewenhaupt A, Berlin T. Resorption av spolvätska vid måttlig intravesikal tryckstegring under transuretral prostataresektion. Svensk kirurgi 1985: 43: 2: 101-102.

24.    Hultén J, Hahn R. Ethanol indication of irrigating fluid absorption compared with monitoring of volumetric fluid balance and serum sodium changes during TURP. J Urol 1987: 137: 373A.

24.    Hahn R. Etanol-monitoring av spolvätskeabsorption under TUR-P. Sv Förening för Anestesi Förenings handl 1987: 1: 3: 98. (ISSN 0283-8818)

25.    Hultén J, Hahn R. Ethanol indication of irrigating fluid absorption compared with monitoring of volumetric fluid balance and serum sodium changes during TURP.   International Society of Urologic Endoscopy: IV Congress, Buenos Aires 23-27/8 1987.

26.    Hultén J, Hahn R. Det intraoperativa förloppet av spolvätskeabsorption vid TURP: jämförelse mellan etanolanalyser och intervallbestämningar av S-Na och spolvätskebalans. Sv Läkaresällskapets handl 1987: 96: 6: 292.