Siru: Varifrån kommer ditt andliga intresse?
Robert Hahn: Det är inget jag fått hemifrån eller som jag spontant känt dragning till i vuxen ålder. Förklaringen är enkel. Min fru Marie-Louise utvecklade en medial förmåga i mitten av 1990-talet. Vi undrade båda vad som hänt när hon kunde få in talade ord i huvudet som tycktes komma från okänt håll när det varken speglade oss eller våra personligheter. Det kändes mycket märkligt och samtidigt intellektuellt utmanande. När man få följa sådant på nära håll är det lätt att bli intresserad.

Siru: Var det då ni skrev Klara svar från andevärlden?
Robert Hahn: Just det. Vi skrev den som en dagbok över det första halvårets andliga övningar. Tanken var att pröva Marie-Louises mediala förmåga genom att ställa olika frågor av betydelse för människan i vår tid. Om man nu kan få svar, vad bör man fråga? Ja, vi frågade om Gud finns, vem Jesus var, vad den Helige Ande är, om karma finns, och varför vi finns. Jag kunde bara inte missa chansen. Marie-Louise ställde upp och ställde dessutom många egna frågor. Det blev hur spännande som helst! Den som läst Klara svar… smittas nog av nyfikenheten. På den tiden var medialitetet inte alls lika bekant för allmänheten som den är idag. Nu finns det ständigt något TV-program eller deckarserie igång som visar medier, och bokhandeln har rikligt med ”kanaliserad” litteratur. Men 1997 var det betydligt mer ovanligt.

Siru: Men vad gjorde dig övertygad om att detta var sant?
Robert Hahn:Ärligt talat så avgjordes den frågan när Marie-Louise ”tonade in” mig. Då sade hon saker som hon inte kunde veta, sådant som jag själv anade men aldrig formulerat, och ting som man inte ens berättar för sin fru. Det var som att genomlysas av ett ljus där inga hemligheter längre fanns- Hur det fungerar förstås jag inte, men någon vetenskaplig förklaring finns inte. 

Siru: Vad är viktigast av det ni fick veta?
Robert Hahn: Att människans själ är vårt medvetande och dessutom en delvis svårtillgänglig minnesbank som speglar vad vi varit med om under många liv. Vår själ lever flera liv mellan vilka den tillbringar många år i en fri tillvaro, kallad ”himlen” i kristendomen. Återfödelse, karma och besjälande är viktiga principer (”allt som lever har en själ”). Utan karma kan vi inte lära oss något – det negativa man utsätter andra för måste man själv utstå för att förstå att det är fel. Till slut, efter många liv, slutar återfödelsen, och vad som händer sedan är en lång historia. Vårt liv tycks hur som helst vara ett led i en större andlig plan som ständigt leder till utveckling och förfining. Varför allt detta sker kan vi knappast förstå med vårt jordiska intellekt, lika lite som vi kan förstå att universum är oändligt stor.

Siru: Kan detta liknas vid en religion?
Robert Hahn: Det vi fått till oss på medial väg är en blandning av flera religioner som finns idag. Det tycks finnas en övergripande ”andlig väv” som religionsstiftarna tycks ha haft kontakt med. De flesta har helt säkert haft mediala förmågor. Men olika religioner av kulturella och historiska skäl tagit till sig vissa bitar ur den ”andliga väven” men inte andra. Karma finns exempelvis inte i kristendomen idag men den gjorde det från början. Vi kan bara spekulera om orsaken. Flera religioner accepterar återfödelse men den har tagits bort från kristendomen, förmodligen för att prästernas ord väger tyngre om vi bara har en chans på oss att leva ett bra liv.

Siru: Sysslar ni med mission?
Robert Hahn: Nej. Jag litar på att människor själva söker sig till det som intresserar dem. Det kan vi idag. Förr i tiden var det däremot otroligt komplicerat att sprida information. Men jag talar aldrig om andlighet med människor vars intressen jag inte känner. De flesta svenskar är ju inte intresserade av andliga frågor, så det blir lätt fel. Men andligt intresserade går att finna överallt, och oftast där man minst anar det. Idag är det oftast kvinnor, vilket är intressant i sig. För var männen helt dominerande vad gäller andlighet och religionsutövande, men i den nya andlighet som finns idag är kvinnorna helt dominerande.

Siru: Efter Klara svar… kom det fler böcker. Berätta om dem!
Robert Hahn: Andligheten kom snart till praktisk nytta. Marie-Louise och jag förstod att vår yngsta dotter var autistisk, och om vad som sedan utspelade sig berättar vi om i Själars samband (1999). Nästa bok, Den rena källan (2004), handlar om hur man införlivar andligheten i vardagen samt om vad som händer när man dör. Den sista boken i serien, Gudomlig väg (2006) är en sammanfattning av det andliga tänkandet. I Gudomlig väg berättar jag också om mitt sökande efter bevis på två tidigare liv som jag upplevt glimtar av under lätt självhypnos. Sådant som alltså är svårtillgängligt men som kan aktiveras från själens minnesbank. Mycket spännande historier som slutade mycket bättre än jag kunde ana. 

Siru: Vad vill du uppnå?
Robert Hahn: Genom att berätta och syntetisera vad min fru Marie-Louise förmedlat så vill jag verka för en breddning den mänskliga tankesfären. Människor måste sedan genom egen kontemplation avgöra vad som är sant för dem. Det handlar om att aktivt utmana vår förmåga att se livets andliga dimensioner eller att förkasta dem. Var och en måste fatta sitt eget beslut.

Siru: Behöver människorna andligt tänkande?
Robert Hahn:Svensken tror sig inte behöva andligt tänkande, men dem som aldrig någonsin närmar sig frågorna om  vem jag egentligen är och varför jag finns på jorden lever rätt torftigt. Om inte förr så vid blir frågorna brännande aktuella i livskriser, vid svår sjukdom eller nära döden. Då är det bra att redan ha gjort en del tankearbete kring dessa frågor.

Siru: Du har blivit kritiserad för att som läkare skriva om andlighet!
Robert Hahn:Jag misstänkte redan från början att mitt arbete med att sammanställa och förmedla vad Marie-Louise fick fram ur sitt mediumskap skulle förorsaka undringar och viss kritik. Jag har samtidigt alltid haft stor tilltro till att den akademiska världen är tillräckligt intellektuell för att kunna se saker från två håll. Så har dock inte varit fallet. Att kritiken skulle vara så illvillig och ointelligent hade jag inte kunnat ana. Det finns mobbargrupper som leds av vetenskapsmän och som mer eller mindre punktmarkerar och förföljer dem man ogillar, och jag har varit (eller kanske är) en sådan. Den intellektuella nivån är tyvärr låg – man menar exempelvis att andliga tankar som gäller ett område som möjligen skulle kunna studeras vetenskapligt är fuskvetenskap. Dessa grupper rider högt på vetenskapens goda rykte och saknar intresse för konsensus. Mycket av vad de skriver är direkt felaktigt. Att en andlig och vetenskaplig tankevärld skulle kunna vara helt olika saker och på ett intressant sätt kunna komplettera varandra vill man inte alls acceptera, ja inte ens pröva. Önskan att få bort allt utom det strikt vetenskapliga gör att dessa grupper till intellektuella bakåtsträvare.

Men reaktionerna från vanligt folk har varit positiva. Marie-Louise och jag har fått tusentals brev om böckerna som visar att de uppskattats. Många använder dem som en Bibel och läser om och om igen därför att de ständigt finner nya saker de inte tänkt på tidigare. De har varit en ögonöppnare. Och det är jag glad för.

Siru: Arbetar ni med någon ny bok?
Robert Hahn: Nej, serien om hur medialitet påverkade en familj liv under 10 års tid känns avslutad. Den framförde vad som fanns att säga, tyckte vi. Jag jobbar dock på en roman i sjukhusmiljö som har vissa andliga förtecken.